Situatie schema

Teken een situatie schema

Het situatieschema  van de elektrische installatie is een grondplan van de woning waarbij symbolen de plaats aanduiden van de wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het ééndraads-schema voorkomen. Met dit schema weet je welke zekering je moet uitschakelen wanneer je moet werken aan de installatie. In Belgie moet dit schema aanwezig zijn bij keuring van de huisinstallatie volgens AREI, in Nederland is dit niet noodzakelijk volgens NEN1010 voor een huisinstallatie. Je kunt zelf een situatie schema tekenen van jouw project. Het onderstaand schema is 1 van de voorbeelden welke worden bijgeleverd bij Proficad

installatieschema
situatieschema